חדשות התאגיד

תשובות לשאלות הבהרה מכרז 05-2019

הודעה מס' 1 – מכרז לעבודות הדברה מכרז פומבי מס' 05/2019 – תשובות לשאלות הבהרה     תשובות לשאלות הבהרה להלן תשובות לשאלות שהתקבלו:   שאלה מס' 1: מבקש הבהרות בקשר למפרט טכני נספח 1ואופי ביצוע העבודה א- נספח 1 עמוד 58 מפרט טכני. סעיף הנחיות לגבי ביצוע עבודה באתרים . צוין ביישובי התאגיד 24 אלף […]

ראה עוד

תאגיד מים וביוב סובב שפרעם

עדכון מספר הנפשות

תאגיד מים וביוב סובב שפרעם מעדכן את מספר הנפשות המתגוררות בנכס בהתאם לנתונים המופעים במנהל האוכלוסין. חשוב מאוד להיכנס ולעדכן את מספר הנפשות בבתיכם!
close-link