תאגיד מים וביוב סובב שפרעם בע"מ

הודעה על שינויים – פנייה לקבלת מועמדויות למשרת מנכ"ל/ית

תאגיד מים וביוב סובב שפרעם בע"מ  (להלן:"התאגיד")  מבקש לעדכן בזה כי המועד האחרון להגשת מועמדות למשרת מנכ"ל/ית לתאגיד נדחה ליום 2.11.2020 שעה 12:00.

התאגיד מבקש לעדכן כי התקבלה החלטה לשנות את המשקלים שניתנו לחלק מהקריטריונים שינחו את ועדת האיתור בעבודת מיון המועמדים, הערכתם ובחירת מנכ"ל/ית.

ניתן יהיה לעיין בטבלה המעודכנת של הקריטריונים והמשקלים – נספח ג' ל"נוהל איתור ומינוי מנכ"ל" – באתר החברה בכתובת meyah.org.il  החל מיום 15.10.2020 שעה 12:00.

למעט האמור לעיל אין שינויים נוספים

    רו" סעיד דיאב

   יו"ר דירקטוריון

 תאגיד מים וביוב סובב שפרעם

 اتحاد المياه والصرف الصحي شفاعمرو
معًا سوف ننتصر على الكورونا

لمواطنون الأعزاء،
في اعقاب التعليمات الجديدة المتعلقة بأزمة كورونا، اتحاد المياه والصرف الصحي، منطقة شفاعمرو، مُضطرٌ لإغلاق أقسام خدمة الزبائن، ولن يتم استقبال الجمهور فيها.
قمنا بعمل جهود جبارة لإتاحة القنوات الرقمية (דיגיטלית) لضمان استمرار حصولكم على الخدمات.
دمتم بخير وسلام
اتحاد المياه والصرف الصحي، منطقة شفاعمرو

close-link
نرجو أن نلفت انتباهكم - ​في اعقاب التعليمات الجديدة المتعلقة بأزمة كورونا، اتحاد المياه والصرف الصحي، منطقة شفاعمرو 
 مُضطرٌ لإغلاق أقسام خدمة الزبائن
ولن يتم استقبال الجمهور فيها