מצ"ב נוסח מתוקן של נספח ג', שיחליף את נספח ג' הקיים באתר.

להלן נוסח של נספח ג' המתוקן

 

קריטריון ניקוד 65%

(לשלב שאינו שלב הראיונות)

טווח ניקוד למועמד
השכלה תואר מוכר ע"י המועצה להשכלה גבוהה בכלכלה/  מינהל עסקים/ משפטים/הנדסה או לימודי עבודה / ראיית חשבון 0/10  

 

השכלה תואר מוכר ע"י המועצה להשכלה גבוהה במינהל ציבורי

(הערה: ככל שניתן למועמד ניקוד לפי המשבצת הקודמת לא ניתן לקבל עוד 2 נקודות ביחס לסעיף זה)

0/2
השכלה מועמד שיש לו שניים או יותר מהתארים להלן המוכרים על ידי המועצה להשכלה גבוהה:

כלכלה/  מינהל עסקים/ מינהל ציבורי/משפטים/הנדסה או לימודי עבודה / ראיית חשבון

0/2
ניסיון בעבודה בתפקיד ניהולי בתאגיד מים וביוב (לפי חוק תאגידי מים וביוב) הניקוד ינתן בהתייחס לבכירות התפקיד, משך הזמן והניסיון הרלבנטי 0-10  
סדרי גודל ניהוליים הניקוד ינתן בהתייחס למורכבות התפקיד, בכירות התפקיד ומשך הניסיון. 0-10  
ניסיון בתפקיד ניהולי בחברה בעלת מחזור של לפחות 50 מיליון ש"ח לשנה הניקוד ינתן בהתאם להיקף מחזורי הפעילות ותקופת הניסיון 0-13  
ניסיון בעבודה מול ממשקים חוץ ארגוניים (גופים רגולטורים, רשויות מקומיות, משרדי ממשלה, קבלנים) הניקוד ינתן על מגוון הגופים מולם עבד המועמד, משך הזמן  0-12  
ניסיון של לפחות 12 חודשים רצופים במהלך  5 השנים האחרונות בניהול ישיר של לפחות 30 עובדים ובלבד שהם מועסקים בהיקף של משרה מלאה עבור אותו הגוף בו עובד המועמד. 

 

ככל שמשך זמן הניהול ארוך יותר ו/או מספר העובדים גדול יותר ינתן ניקוד גבוה יותר 0-5  
ידיעת השפה הערבית על בוריה ידיעת השפה 0/3
סה"כ:
תכונות ניקוד 35%

(לשלב הראיונות)

טווח ניקוד למועמד
  מנהיגות  ויכולת קבלת החלטות,  0-5  
  יחסי אנוש טובים 0-5  
  יוזמה וסמכותיות, יושר ואמינות 0-5  
התרשמות כללית 0-20  
סה"כ:

 اتحاد المياه والصرف الصحي شفاعمرو
معًا سوف ننتصر على الكورونا

لمواطنون الأعزاء،
في اعقاب التعليمات الجديدة المتعلقة بأزمة كورونا، اتحاد المياه والصرف الصحي، منطقة شفاعمرو، مُضطرٌ لإغلاق أقسام خدمة الزبائن، ولن يتم استقبال الجمهور فيها.
قمنا بعمل جهود جبارة لإتاحة القنوات الرقمية (דיגיטלית) لضمان استمرار حصولكم على الخدمات.
دمتم بخير وسلام
اتحاد المياه والصرف الصحي، منطقة شفاعمرو

close-link
نرجو أن نلفت انتباهكم - ​في اعقاب التعليمات الجديدة المتعلقة بأزمة كورونا، اتحاد المياه والصرف الصحي، منطقة شفاعمرو 
 مُضطرٌ لإغلاق أقسام خدمة الزبائن
ولن يتم استقبال الجمهور فيها