פנייה לקבלת הצעות מס' 103/2018 לביצוע עבודות טיוב נתונים במסגרת המאמץ להקטנת פחת המים

להורדת המסמך לחץ כאן