פנייה לקבלת הצעות מס' 103/2018 לביצוע עבודות טיוב נתונים במסגרת המאמץ להקטנת פחת המים

להורדת המסמך לחץ כאן

תאגיד מים וביוב סובב שפרעם

עדכון מספר הנפשות

תאגיד מים וביוב סובב שפרעם מעדכן את מספר הנפשות המתגוררות בנכס בהתאם לנתונים המופעים במנהל האוכלוסין. חשוב מאוד להיכנס ולעדכן את מספר הנפשות בבתיכם!
close-link