פנייה לקבלת הצעות מס' 105/2018 לביצוע עבודות חקירות וטיפול בצריכת מים בלתי חוקית במסגרת המאמץ להקטנת פחת המים 

להורדת המסמך לחץ כאן

תאגיד מים וביוב סובב שפרעם

עדכון מספר הנפשות

תאגיד מים וביוב סובב שפרעם מעדכן את מספר הנפשות המתגוררות בנכס בהתאם לנתונים המופעים במנהל האוכלוסין. חשוב מאוד להיכנס ולעדכן את מספר הנפשות בבתיכם!
close-link