תאגיד מים וביוב סובב שפרעם בע"מ פנייה לקבלת מועמדויות למשרת מנכ"ל/ית תאגיד מים וביוב סובב שפרעם בע"מ, לפי הפרטים לפי המסמכים שלהלן.

נוהל הליך איתור מנכ"ל: nohal itor

נספח א' – נוסח המודעה: nispah A

להורדת נספח ב'- טופס הגשת מועמדות ושאלון: nispah-B

נספח ג' לנוהל: nispah C

 اتحاد المياه والصرف الصحي شفاعمرو
معًا سوف ننتصر على الكورونا

لمواطنون الأعزاء،
في اعقاب التعليمات الجديدة المتعلقة بأزمة كورونا، اتحاد المياه والصرف الصحي، منطقة شفاعمرو، مُضطرٌ لإغلاق أقسام خدمة الزبائن، ولن يتم استقبال الجمهور فيها.
قمنا بعمل جهود جبارة لإتاحة القنوات الرقمية (דיגיטלית) لضمان استمرار حصولكم على الخدمات.
دمتم بخير وسلام
اتحاد المياه والصرف الصحي، منطقة شفاعمرو

close-link
نرجو أن نلفت انتباهكم - ​في اعقاب التعليمات الجديدة المتعلقة بأزمة كورونا، اتحاد المياه والصرف الصحي، منطقة شفاعمرو 
 مُضطرٌ لإغلاق أقسام خدمة الزبائن
ولن يتم استقبال الجمهور فيها