• בהתאם להנחיות התפעול של רשות המים, החל מיום 21.1.2018, יסופקו מים מותפלים ממערכת אספקת המים הארצית,  המסופקים ע"י חברת מקורות לתאגיד מים וביוב סובב שפרעם ובאמצעותו לתושבי הישוב  שעב.
  • המים המסופקים אליכם בכל עת, עומדים בתקנות בריאות העם למי שתייה, ונמצאים בבקרה מתמדת. בתאום עם רשות המים ומשרד הבריאות, יתבצע ליווי ומעקב צמוד על איכות המים בעקבות השינוי בתמהיל המים המסופקים.
  • השינוי בתמהיל המים המסופקים, הבאים במגע עם צנרת מתכתית ישנה, יוצר תופעה של "מים אדומים" – אשר נגרמת משחרור של חומרי מבנה של הצנרת, בעיקר של ברזל.
  • תופעה זו הנה בעיקר אסתטית. בכדי לשמור על איכות מים לשתייה יש לשטוף את מערכת אספקת המים על ידי הזרמת מים עד לקבלת מים צלולים, מים עם צבע או עכירות אינם מומלצים לשתייה.
  • יובהר כי התאגיד בצע דיגומים לבדיקת איכות המים הצלולים, לאחר שטיפה בצנרת האספקה הראשית, והתוצאות שהתקבלו עומדות בדרישות תקנות משרד הבריאות.
  • יש לציין, שיש אפשרות לבצע דיגום למתכות הרשת בביתו של הצרכן, לפי תקנה 14 (א) לתקנות בריאות העם.

העתק:

  • משרד הבריאות- מחוז צפון
  • הרשות הממשלתית למים וביוב
  • חברת קורות, מחוז צפון
  • מועצה מקומית שעב , מחלקת תברואה
תאגיד מים וביוב סובב שפרעם

עדכון מספר הנפשות

תאגיד מים וביוב סובב שפרעם מעדכן את מספר הנפשות המתגוררות בנכס בהתאם לנתונים המופעים במנהל האוכלוסין. חשוב מאוד להיכנס ולעדכן את מספר הנפשות בבתיכם!
close-link