שלום,  לידיעתך חשבון המים התקופתי לתקופה 1שנת 2019 , לישוב כאבול הופק ונשלח בדואר.

המועד האחרון לתשלום החשבון הינו 28/02/2019 במידה והחשבון לא יגיע אליך בימים הקרובים בדואר  ניתן לברר את גובה החיוב ולשלם אותו

באחד ממשרדי שירות הלקוחות ו/או דרך אתר האינטרנט של התאגיד www.meyah.co.il   ו/או דרך המוקד הטלפוני למספר חינם 1800-702-106.

 

תמיד למענך

תאגיד מים וביוב סובב שפרעם

תאגיד מים וביוב סובב שפרעם

עדכון מספר הנפשות

תאגיד מים וביוב סובב שפרעם מעדכן את מספר הנפשות המתגוררות בנכס בהתאם לנתונים המופעים במנהל האוכלוסין. חשוב מאוד להיכנס ולעדכן את מספר הנפשות בבתיכם!
close-link