תאגיד מים וביוב סובב שפרעם בע"מ
פניה לקבלת הצעות לביצוע עבודות שיפוץ משרדי
שירות לקוחות בכפר מנדא

מסמכי המכרז :   להורדה

כתב כמויות :   להורדה

כתב כמויות :   להורדה

קובץ תוכניות : להורדה 

 

There are no comments yet.

כתיבת תגובה

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).

תאגיד מים וביוב סובב שפרעם

עדכון מספר הנפשות

תאגיד מים וביוב סובב שפרעם מעדכן את מספר הנפשות המתגוררות בנכס בהתאם לנתונים המופעים במנהל האוכלוסין. חשוב מאוד להיכנס ולעדכן את מספר הנפשות בבתיכם!
close-link