הודעה מס' 1 – מכרז לעבודות הדברה מכרז פומבי מס' 05/2019 – תשובות לשאלות הבהרה

 

 

תשובות לשאלות הבהרה

  1. להלן תשובות לשאלות שהתקבלו:

 

שאלה מס' 1:

מבקש הבהרות בקשר למפרט טכני נספח 1ואופי ביצוע העבודה

א- נספח 1 עמוד 58 מפרט טכני. סעיף הנחיות לגבי ביצוע עבודה באתרים .

צוין ביישובי התאגיד 24 אלף שוחות ההדברה תבוצע בכל שוחה רביעית סה"כ כ 6000 שוחות.

שאלתי האם יבוצע ריסוס של 6000 שוחות במשך השנה לפי המחיר המוצע שלכם 25 ש"ח לשוחה (לפני הנחה) . הדבר לא מופיע בנספח י כתב כמויות ?

תשובה: כן

 

שאלה מס' 2:

נספח י כתב כמויות סעיף 1 (קריאות)

שאלתי האם ביצוע קריאות הוא לפי צבירה של כמה קריאות וביצועם ביחד או הגעה לכל קריאה בנפרד ?

תשובה: ההגעה היא לכל קריאה בנפרד (תהיה האפשרות לצבור את הקריאות לפי שיקול התאגיד)

 

שאלה מס' 3:

סעיף 3 נספח י כתב כמויות לא מובן ?

תשובה : הדברת וריסוס שוחות ביוב עירוניות לפי תכנית שנתית (כ 6000 שוחה בכל הישובים) עלות מוצעת לשוחה 25 ₪ לפני ההנחה המוצעת ע"י הקבלן.

העבודה תבוצע בעיקר בקווים הראשיים של מערכת הביוב.

 

שאלה מס' 4:

נספח י סעיף 5 תוספת בגין קריאה דחופה

שאלתי האם מדובר בקריאה אחת ובתוספת חד פעמית ?

תשובה : קריאה דחופה שבגינה התוספת זאת אומרת להגיע תוך ארבע שעות מקסימום לאתר  במקרים החריגים ביותר לפי שיקול דעתו של התאגיד.

 

שאלה מס' 5:

האם אפשר לבקש ישיבת הבהרות עם גורם מוסמך על מנת לקבל תשובות ?

תשובה : לא. ניתן לפנות בכתב בלבד כמפורט במסמכי המכרז.

 

  1. הודעה זו מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז שבנדון, ועל המשתתפים להגישה, ביחד עם יתר מסמכי המכרז, כשהיא חתומה על ידם.

 

                                                                  בכבוד רב,

      תאגיד מים וביוב סובב שפרעם בע"מ

 

לפתיחת הקובץ, נא ללחוץ על הקישור

הודעה מס' 1- תשובות לשאלות הבהרה מכרז 05-2019

There are no comments yet.

כתיבת תגובה

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).

 اتحاد المياه والصرف الصحي شفاعمرو
معًا سوف ننتصر على الكورونا

لمواطنون الأعزاء،
في اعقاب التعليمات الجديدة المتعلقة بأزمة كورونا، اتحاد المياه والصرف الصحي، منطقة شفاعمرو، مُضطرٌ لإغلاق أقسام خدمة الزبائن، ولن يتم استقبال الجمهور فيها.
قمنا بعمل جهود جبارة لإتاحة القنوات الرقمية (דיגיטלית) لضمان استمرار حصولكم على الخدمات.
دمتم بخير وسلام
اتحاد المياه والصرف الصحي، منطقة شفاعمرو

close-link
نرجو أن نلفت انتباهكم - ​في اعقاب التعليمات الجديدة المتعلقة بأزمة كورونا، اتحاد المياه والصرف الصحي، منطقة شفاعمرو 
 مُضطرٌ لإغلاق أقسام خدمة الزبائن
ولن يتم استقبال الجمهور فيها