טופס עדכון נפשות

יום 03.03.2016 פורסמו ברשומות כללי המים התשע"ו 2016 – קובץ התקנות 7625. בסעיף 7(א) לכללים נקבעו הוראות לפיהן, תאגיד סובב שפרעם ישייך את נתוני מרשם האוכלוסין הנוגעים לתושבים המתגוררים בתחומם, לנתוני הצרכנים הביתיים והנפשות המתגוררות בכל יחידת דיור הרשומים בספריו. במידה ולא קיים כל מידע במרשם האוכלוסין עבור הנכס וכן לא התקבל שום מידע אחר אודות מס' הנפשות המתגוררות בנכס, יהיו מס' הנפשות לצורך חישוב הכמות המוכרת, שתי נפשות בלבד

מספר הנפשות המתגוררות דרך קבע ביחידת הדיור

אזרחי ישראל מעל גיל 18
אזרחי ישראל מתחת גיל 18
אינם אזרחי ישראל
צרכן אשר אינו מתגורר בכתובת הרשומה בספח הת.ז.
מספר נפשות

{math_result}

 اتحاد المياه والصرف الصحي شفاعمرو
معًا سوف ننتصر على الكورونا

لمواطنون الأعزاء،
في اعقاب التعليمات الجديدة المتعلقة بأزمة كورونا، اتحاد المياه والصرف الصحي، منطقة شفاعمرو، مُضطرٌ لإغلاق أقسام خدمة الزبائن، ولن يتم استقبال الجمهور فيها.
قمنا بعمل جهود جبارة لإتاحة القنوات الرقمية (דיגיטלית) لضمان استمرار حصولكم على الخدمات.
دمتم بخير وسلام
اتحاد المياه والصرف الصحي، منطقة شفاعمرو

close-link
نرجو أن نلفت انتباهكم - ​في اعقاب التعليمات الجديدة المتعلقة بأزمة كورونا، اتحاد المياه والصرف الصحي، منطقة شفاعمرو 
 مُضطرٌ لإغلاق أقسام خدمة الزبائن
ولن يتم استقبال الجمهور فيها