איאד נעמה

מ.מ. מנכ``ל


מנהלי מחלקות

מופיד זבידאת

מנהל מערכות מידע , רכז פחת

שאדי בחוס

מנהל צרכנות וגביה

טארק חאג'

מהנדס ראשי

אחלאם גאנם

מנהלת מחלקת היטלים


תאגיד מים וביוב סובב שפרעם

עדכון מספר הנפשות

תאגיד מים וביוב סובב שפרעם מעדכן את מספר הנפשות המתגוררות בנכס בהתאם לנתונים המופעים במנהל האוכלוסין. חשוב מאוד להיכנס ולעדכן את מספר הנפשות בבתיכם!
close-link