תאגיד המים והביוב סובב שפרעם הינו ארגון צעיר בימים, חי ונמצא בסביבה דינמית, תאגיד מודרני, חדשני ומנוהל בצורה מקצועית. אך יחד עם זאת, מושגים כגון מצוינות, אחריות, איכות, ומנהל תקין היו – מאז היווסדו של התאגיד – לחם חוקנו, והפכו לערכים המובילים והמוטמעים בקרב כל הדרגים בתאגיד. 
מהיום הראשון, ובמטרה להגיע קרוב ככל האפשר למימוש החזון שלנו, להיות התאגיד האזורי מספר אחד במדינה התוויתי – כמנכ"ל התאגיד – את האיכות, השירות והמקצועיות כדרך בה ידגול ויתפתח התאגיד. 
וכתרגום למדיניות שלי, אימץ התאגיד לעצמו "זהות" של ארגון לומד. החיפוש המתמיד אחר כלים ניהוליים מתקדמים לא פסק ולו ליום אחד, מערכות של סדנאות וקורסים פנימיים אורגנו וכל העובדים השתתפו בהן, בנוסף, השתתפות העובדים הבכירים בהשתלמויות חיצוניות צברה תאוצה. 
כהמשך טבעי להתפתחותו של התאגיד, הגענו – חבריי, עובדי התאגיד ואני -לשלב של השימוש בתוכניות עבודה מתוקצבות, בתקווה להשיג מספר מטרות, מהן: פיתוח הראייה המערכתית הכוללת והתכנון המקיף, הענקת אחריות אישית למנהלי המחלקות תוך כדי ביזור סמכויות, יחד עם שילוב היישום של מדיניות ההנהלה עם היזמות, הביצוע, המעקב והבקרה. 
תאגיד סובב שפרעם, הינו תאגיד מוביל ובעל רשימת הישגים מרשימה, אך אנו לא נחים על זרי הדפנה. העמידה ביעדים, במשימות ובהענקת השירות הטוב ביותר מצריך מערך מתוחכם של ניהול תקציבי עצמאי מבוקר ע"י המנהלים והנהלת התאגיד, ושליטה הן בהוצאות והן בהכנסות. 
יזמתי – בדרך לאימוץ האיכות והשירות – מספר של תהליכים אשר השפיעו, לטובה, על התפיסה העצמית של התאגיד, מהן: התוויית מסמך שירות, סקר שביעות רצון בקרב הצרכנים, סקר בקרב העובדים, תהליך הערכת העובדים ופרס העובד המצטיין ועוד. 
תאגיד סובב שפרעם הדרך עוד ארוכה לפנינו, אנו בכיוון הנכון וכולי תקווה שהטמעת התהליך בקרב צוות התאגיד – תהליך אשר מצריך שינוי בדפוסי החשיבה, רה- ארגון ברמות מסוימות, עבודה הדוקה ומשותפת בין כל חלשי התאגיד – תעבור בצורה חלקה, אני בטוח ביכולות של מנהלי ועובדי המחלקות השונות לעכל את התהליך ולהפיק ממנו את המיטב, וכל זאת לטובת התושבים- צרכנים. 
חובה נעימה היא לי להודות לחבריי, מנהלי המחלקות ולצוות עובדי התאגיד, ולכל מי שעסק עמנו על שעשו לילות כימים והשקיעו מזמנם וממרצם במטרה להביא אותנו עד הלום. 
בכבוד רב, 
ד"ר אחמד מ. חג'אזי 
מנכ"ל תאגיד סובב שפרעם

תאגיד מים וביוב סובב שפרעם

עדכון מספר הנפשות

תאגיד מים וביוב סובב שפרעם מעדכן את מספר הנפשות המתגוררות בנכס בהתאם לנתונים המופעים במנהל האוכלוסין. חשוב מאוד להיכנס ולעדכן את מספר הנפשות בבתיכם!
close-link