היערכות לשעת חירום

צרכן נכבד !

המים הם מצרך חיוני וקיומי לאדם לניהול שגרת חיים : להזנה, לבריאות ולהיגיינה אישית.

אדם יכול להתקיים זמן מושך ללא מוצרים שונים, אך לא יוכל להתקיים לאורך זמן ללא מים.

תאגיד המים והביוב סובב שפרעם פועל ככל יכולתו, להבטחת אספקת המים וסילוק הביוב כסדרם, אולם יחד עם זאת קיימים איומים, דוגמת רעידת אדמה, תקלות טכניות וכשלים במערכת הארצית העלולים להוביל את כולנו להתמודדות עם משברי המים.

בכדי להיות מוכנים לאירוע כזה בצורה מיטבית, באחריות כל משפחה, להכין מספר מוצרים הנמצאים ממילא בשימוש יומיומי בבית:

4 ליטר מים לנפש, אותם יש להחליף אחת לחודש (ניתן להשתמש במים המוחלפים להשקיה/שטיפת רצפות או הדחת שירותים, ע"י הכנסתם לפתח העליון של הניאגרה).
מגבונים לחים/ג'ל אנטי בקטריאלי (כתחליף מים לצרכי היגיינה).
שקיות ניילון (לאיסוף פסולת ומגבונים לחים משומשים).
את הפריטים הללו יש לאחסן במקום יבש וקריר.

מומלץ להשתמש מפעם לפעם בפריטים המאוחסנים ולהחליפם בחדשים, כך שישמרו טריים וראויים לשימוש.

הנושא : אחסנת מים לשעת חירום

לפי הנחיות רשות החירום הלאומית , ופיקוד העורף ורשות המים מוכנות למשברי מים, מחייבת כל אזרח במדינת ישראל לאחסן בבית שלו כמות של 4 ליטר לנפש ליממה למשך 3 ימים , ובסך הכל 12 ליטר לנפש .

תאגיד מים וביוב סובב שפרעם

עדכון מספר הנפשות

תאגיד מים וביוב סובב שפרעם מעדכן את מספר הנפשות המתגוררות בנכס בהתאם לנתונים המופעים במנהל האוכלוסין. חשוב מאוד להיכנס ולעדכן את מספר הנפשות בבתיכם!
close-link