כתובת וטלפונים

1800-702-106

1800-702-106

המוקד הטלפוני 24/7

*3696

*3696

פועל כל ימי השבוע (גם בשישי ושבת) 24 שעות ביממה.

04-9862136

04-9862136

פקס

04-6639000

04-6639000

ההנהלה- שפרעם

info@meyah.co.il

info@meyah.co.il

דוא``ל

פניות דרך הדואר

פניות דרך הדואר

תאגיד המים וביוב סובב שפרעם
ת.ד: 329

תאגיד מים וביוב סובב שפרעם

עדכון מספר הנפשות

תאגיד מים וביוב סובב שפרעם מעדכן את מספר הנפשות המתגוררות בנכס בהתאם לנתונים המופעים במנהל האוכלוסין. חשוב מאוד להיכנס ולעדכן את מספר הנפשות בבתיכם!
close-link