אתר רשות המים

 רשות המים אחראית על ניהולו, תפעולו ופיתוחו של משק המים בישראל. בתוך כך, אחראית רשות המים על שימור ושיקום מקורות המים הטבעיים, פיתוח מקורות מים חדשים ופיקוח על צרכני ומפיקי מים.

המשרד להגנת הסביבה

אתר המשרד להגנת הסביבה מכיל מידע מקצועי רחב בנושאי איכות הסביבה בישראל: מניעת זיהום אוויר, שמירה על החופים והמגוון הביולוגי, צמצום הפסולת, טיפול בחומרים מסוכנים, …

אתר חברת המים מקורות

"מקורות" הינה חברה בבעלות ממשלתית מלאה, הנמצאת תחת האחריות של משרד התשתיות, האנרגיה והמים. מתוקף חוק המים מוגדרת "מקורות" כחברת המים הלאומית ופעילותה כפופה לרשות המים – הרגולאטור המפקח על פעילות חברת "מקורות" מטעם המדינה.

משרד הפנים

המינהל השלטון המקומי הוא הגורם המקצועי המופקד על אופיו ופעולתו של השלטון המקומי בארץ. מטרתו היא חיזוק מקומו של השלטון המקומי.

 اتحاد المياه والصرف الصحي شفاعمرو
معًا سوف ننتصر على الكورونا

لمواطنون الأعزاء،
في اعقاب التعليمات الجديدة المتعلقة بأزمة كورونا، اتحاد المياه والصرف الصحي، منطقة شفاعمرو، مُضطرٌ لإغلاق أقسام خدمة الزبائن، ولن يتم استقبال الجمهور فيها.
قمنا بعمل جهود جبارة لإتاحة القنوات الرقمية (דיגיטלית) لضمان استمرار حصولكم على الخدمات.
دمتم بخير وسلام
اتحاد المياه والصرف الصحي، منطقة شفاعمرو

close-link
نرجو أن نلفت انتباهكم - ​في اعقاب التعليمات الجديدة المتعلقة بأزمة كورونا، اتحاد المياه والصرف الصحي، منطقة شفاعمرو 
 مُضطرٌ لإغلاق أقسام خدمة الزبائن
ولن يتم استقبال الجمهور فيها