1. ​​​הסבר כללי בנוגע להליך העדכון
    תושב/ת יקר/ה, סכום החיוב החודשי נקבע בהתאם לצריכה שלך בפועל, לתעריפים הנקבעים ע"י רשות המים ולכמות הנפשות הרשומות כמתגוררות בבית. על מנת להבטיח חיוב נכון, חשוב כי תעדכן אותנו כמה נפשות מתגוררות בנכס ותצרף את האישורים הנדרשים.
  2. במידה ואינכם רשומים בספח תעודת הזהות כתושבי ראשון לציון: יש להמציא אישור הרשות המקומית\התאגיד בה נמצאת הכתובת הרשומה בספח תעודת הזהות, על שאינכם צרכני מים רשומים המקבלים הקצבה בגין מספר הנפשות באותה הרשות, בצירוף צילום תעודת זהות וצילום ספח תעודת זהות עבור כל הדיירים מעל גיל 18 והצגת פרטי הילדים מתחת לגיל 18 בספח תעודת הזהות של ההורים.
  3. עבור מי שאינו אזרח ישראלי- יש לצרף דרכון עם תמונה, צילום מתוך הדרכון על אישור שהייה כדין, ותצהיר מאומת לגבי מקום מגוריו, הכולל פירוט של כל המתגוררים באותה כתובת.
  4. עבור עובדים זרים יש לצרף צילום דרכון עם תמונה, צילום מתוך הדרכון על אישור עבודה כדין (ויזה),אישור מחברת כוח אדם והיתר העסקה ממשרד הפנים.
    * שדות
תאגיד מים וביוב סובב שפרעם

עדכון מספר הנפשות

תאגיד מים וביוב סובב שפרעם מעדכן את מספר הנפשות המתגוררות בנכס בהתאם לנתונים המופעים במנהל האוכלוסין. חשוב מאוד להיכנס ולעדכן את מספר הנפשות בבתיכם!
close-link