מחלקת היתרים ו GIS

תיאור כללי 

מחלקת רישוי ו GIS אחראית על: 

1- אישור היתרים לנכסים חדשים וחיבור כל נכס בשטח למערכת המים והביוב 

2- קבלת קהל ושירות לקוחות בתחום ההנדסה ( חיבורים חדשים- תביעות ציבור- אחזקה – וכו"ל) 

3- הקמת מערכת GIS לניהול מערכות המים והביוב והוצאת הדוחות הנדרשות להנהלה

4- הפקת דוחות ניהולית ממערכת GIS 

פעילות המחלקה: 

– מהקמת התאגיד אושרו במחלקה כ 3000 תכניות בניה בכל הישובים. 

– חישובי היטלי מים וביוב לנכסים חדשים על פי שומות שנדרשו בשווי של 80,000,000 ₪ . 

– מערכת ה GIS : עד שנת 2013 מיפוי בתוכנה כ 80% מנתוני רשת המים ו 10% מנתוני רשת הביוב. 

מטרות המחלקה: 

מטרותרבשנתיות 

1- רישוי והיטלים: הגדלת הכנסות התאגיד 

2- GIS : מתן שירות לתושבים ברמה נאותה וע"פ אמות מידה 

תאגיד מים וביוב סובב שפרעם

עדכון מספר הנפשות

תאגיד מים וביוב סובב שפרעם מעדכן את מספר הנפשות המתגוררות בנכס בהתאם לנתונים המופעים במנהל האוכלוסין. חשוב מאוד להיכנס ולעדכן את מספר הנפשות בבתיכם!
close-link