מחלקת היתרים ו GIS

תיאור כללי 

מחלקת רישוי ו GIS אחראית על: 

1- אישור היתרים לנכסים חדשים וחיבור כל נכס בשטח למערכת המים והביוב 

2- קבלת קהל ושירות לקוחות בתחום ההנדסה ( חיבורים חדשים- תביעות ציבור- אחזקה – וכו"ל) 

3- הקמת מערכת GIS לניהול מערכות המים והביוב והוצאת הדוחות הנדרשות להנהלה

4- הפקת דוחות ניהולית ממערכת GIS 

פעילות המחלקה: 

– מהקמת התאגיד אושרו במחלקה כ 3000 תכניות בניה בכל הישובים. 

– חישובי היטלי מים וביוב לנכסים חדשים על פי שומות שנדרשו בשווי של 80,000,000 ₪ . 

– מערכת ה GIS : עד שנת 2013 מיפוי בתוכנה כ 80% מנתוני רשת המים ו 10% מנתוני רשת הביוב. 

מטרות המחלקה: 

מטרותרבשנתיות 

1- רישוי והיטלים: הגדלת הכנסות התאגיד 

2- GIS : מתן שירות לתושבים ברמה נאותה וע"פ אמות מידה 

 اتحاد المياه والصرف الصحي شفاعمرو
معًا سوف ننتصر على الكورونا

لمواطنون الأعزاء،
في اعقاب التعليمات الجديدة المتعلقة بأزمة كورونا، اتحاد المياه والصرف الصحي، منطقة شفاعمرو، مُضطرٌ لإغلاق أقسام خدمة الزبائن، ولن يتم استقبال الجمهور فيها.
قمنا بعمل جهود جبارة لإتاحة القنوات الرقمية (דיגיטלית) لضمان استمرار حصولكم على الخدمات.
دمتم بخير وسلام
اتحاد المياه والصرف الصحي، منطقة شفاعمرو

close-link
نرجو أن نلفت انتباهكم - ​في اعقاب التعليمات الجديدة المتعلقة بأزمة كورونا، اتحاد المياه والصرف الصحي، منطقة شفاعمرو 
 مُضطرٌ لإغلاق أقسام خدمة الزبائن
ولن يتم استقبال الجمهور فيها