מחלקת היתרים ו GIS

תיאור כללי 

מחלקת רישוי ו GIS אחראית על: 

1- אישור היתרים לנכסים חדשים וחיבור כל נכס בשטח למערכת המים והביוב 

2- קבלת קהל ושירות לקוחות בתחום ההנדסה ( חיבורים חדשים- תביעות ציבור- אחזקה – וכו"ל) 

3- הקמת מערכת GIS לניהול מערכות המים והביוב והוצאת הדוחות הנדרשות להנהלה

4- הפקת דוחות ניהולית ממערכת GIS 

פעילות המחלקה: 

– מהקמת התאגיד אושרו במחלקה כ 3000 תכניות בניה בכל הישובים. 

– חישובי היטלי מים וביוב לנכסים חדשים על פי שומות שנדרשו בשווי של 80,000,000 ₪ . 

– מערכת ה GIS : עד שנת 2013 מיפוי בתוכנה כ 80% מנתוני רשת המים ו 10% מנתוני רשת הביוב. 

מטרות המחלקה: 

מטרותרבשנתיות 

1- רישוי והיטלים: הגדלת הכנסות התאגיד 

2- GIS : מתן שירות לתושבים ברמה נאותה וע"פ אמות מידה